Swami Shivananda despre puterea gandului

Gândurile sunt vii

 

Gândurile trăiesc. Ele sunt la fel de solide în lumea lor ca şi o piatră în lumea fizică. Corpul nostru poate înceta să mai fie, dar gândurile noastre nu pot muri niciodată.

Fiecare schimbare de gând este însoţită de o vibraţie nouă în materia mentală. Gândul-forţă are nevoie de o anumită materie subtilă (un mediu) pentru a putea acţiona. De aceea, cu cât mai puternice sunt gândurile, cu atât mai devreme vor apărea rezultatele lor. Când gândul este focalizat, dându-i-se o anumită direcţie particulară, el va produce anumite efecte, direct proporţional cu puterea de concentrare a emiţătorului (adică cu forţa cu care acesta emite gândul).

Gândurile sunt forţe subtile

 

Gândul este o forţă subtilă, pe care ne-o putem procura şi prin hrană. Cei care au citit CHHANDOGYA UPANISHAD vor înţelege cu uşurinţă acest lucru.

Dacă mâncarea este pură, gândul devine şi el pur. Cel care are gânduri pure vorbeşte cu multă autoritate şi produce o impresie foarte vie în minţile celor care îl ascultă. El poate influenţa asfel mii de persoane printr-un singur discurs.

Gândul pur este mai ascuţit decât tăişul lamei. De aceea, nu emiteţi decât gânduri sublime, pure. Acest lucru este posibil prin cultivarea puterii gândului, care este o ştiinţă exactă.

Gândurile sunt mesaje transmise în lume

 

Cei care emană gânduri de ură, gelozie, răzbunare şi răutate sunt cu adevărat oameni foarte periculoşi. Ei întreţin în lume o atmosferă de agitaţie şi zbucium. Gândurile şi sentimentele lor negative sunt transmise în eter precum mesajele radio sau TV, şi sunt recepţionate de acei oameni ale căror minţi rezonează cu asemenea vibraţii.

Căci gândul se mişcă cu o viteză uluitoare, putând influenţa multă lume. Astfel, cei care emit gândri sublime şi pioase îi pot ajuta deopotrivă pe cei din apropiere, dar şi pe alţii, aflaţi la mare distanţă.

Gândurile au o putere enormă

 

Gândurile pot vindeca bolile. Ele pot transforma mentalităţi. Gândurile pot face practic orice. Chiar şi marile minuni au fost create practic prin puterea incredibilă a gândului.

Gândul este o forţă dinamică. El este determinat de vibraţiile PRANA-ei psihice (sau SUKSHMA PRANA) asupra substanţei mentale. Gândul este o forţă la fel ca şi gravitaţia, atracţia sau respingerea.

Undele-gând şi transferul gândurilor

 

În fond, ce este această lume? Nimic altceva decât materializarea gândurilor-formă ale lui HIRANYAGARBHA sau Dumnezeu.

Aţi învăţat la şcoală despre unde de căldură, de lumină şi electricitate. Ce nu ne învaţă ştiinţa, dar ne-o spun înţelepţii yoghini, este că există şi unde-gând, care au o putere enormă.

Practic, toţi experimentăm inconştient, într-o măsură mai mare sau mai mică, puterea gândului. Marii yoghini ca JNANADEV, BHARTRIHARI şi PATANJALI obişnuiau să trimită şi să recepteze mesaje către şi de la persoane aflate la mare depărtare, prin telepatie şi transferul gândurilor. Telepatia a fost primul telegraf fără fir şi primul serviciu telefonic pe care le-a cunoscut vreodată lumea.

La fel cum practicaţi exerciţiile fizice şi sportul, jucând tenis şi cricket pentru a vă menţine sănătatea fizică, ar trebui să vă menţineţi sănatatea mentală prin emiterea unor forme-gând corecte, consumarea de alimente SATTVA-ice, recreare mentală într-o manieră inocentă şi pură, schimbarea dispoziţiei launtrice prin emanarea de gânduri bune, nobile, sublime, precum şi prin cultivarea bunei dispoziţii.

Minunile vibraţiilor-gând

 

Orice gând care porneşte de la voi este o vibraţie ce nu va muri niciodată. El va continua să treacă prin vibraţia sa toate particulele universului, şi dacă este un gând nobil, sfânt şi plin de forţă, el va activa în mod similar toate minţile ce rezonează cu el. Acest mecanism va permite tuturor celor care vă seamănă să preia gândurile voastre în mod inconştient şi să înceapă să emită gânduri asemănătoare, în funcţie de propria lor capacitate lăuntrică. Rezultatul va fi că, chiar fără să cunoaşteţi consecinţele propriilor voastre acţiuni, voi veţi fi pus în mişcare forţe uriaşe, amplificate prin puterea rezonanţei, care vor înfrânge gândurile malefice emanate de cei egoişti sau răi.

Diversitatea vibraţiilor-gând

 

Fiecare om îşi are propria sa lume mentală, modul său de a gândi, propriile căi de înţelegere a lucrurilor şi căile sale de acţiune.

Aşa cum faţa şi vocea unui om diferă de ale celorlalţi, la fel diferă şi modurile de a gândi şi de a înţelege. Aceasta este motivul pentru care apar atât de des neânţelegerile între oameni, chiar şi între cei apropiaţi sau prieteni.

De regulă, noi nu putem înţelege corect viziunea celuilalt.

De aici, fricţiuni, rupturi şi certuri ce se produc într-un minut, chiar între prietenii vechi. Aceasta explică de ce pe pământ prieteniile nu durează niciodată prea mult.

Ca să ne putem înţelege empatic unii pe alţii, ar trebui mai întâi să ne acordăm pe frecvenţa vibraţiilor mentale ale celuilalt, renunţând pe moment la propria noastră frecvenţă.

Dacă ne blocăm accesul la modul „lui” de gândire (la frecvenţa sa de emitere mentală), nu îl vom putea înţelege niciodată, percepându-l doar într-un mod critic, în funcţie de propriul nostru filtru mental (care distorsionează realitatea gândirii celuilalt). Unde nu există empatie, cu greu putem vorbi de o prietenie autentică.

Gândurile de ură, gelozie, egoism sau desfrâu, produc imagini distorsionate în minte, determinând întunecarea înţelegerii, pervertirea intelectului, pierderea memoriei şi confuzia mentală.

Conservarea energiei-gând

 

În fizică există termenul de „putere de orientare”. Deşi masa de energie există, curentul nu va trece prin ea. Mai întâi trebuie să conectăm masa la un magnet, pentru ca apoi curentul electric să înceapă să curgă prin intermediul puterii sale de orientare.

În mod similar, energia mentală care este disipată şi direcţionată greşit prin diferite gânduri lumeşti lipsite de valoare, ar trebui focalizată pentru a putea fi direcţionată corect prin canalele spirituale.

De aceea, nu stocaţi în creier informaţii nefolositoare.

Învaţaţi să decondiţionaţi mintea. Uitaţi tot ceea ce aţi învaţat şi care nu vă mai este de nici un folos. Atunci veţi avea rezerve enorme ce vor putea fi umplute cu gânduri divine. Veţi câştiga astfel o nouă putere mentală, căci razele disipate ale minţii vor fi acum adunate într-un mănunchi strâns focalizat.

Trăim într-un ocean nesfârşit de gânduri

 

Gândul este deopotrivă lumea întreagă, marile dureri, bătrâneţea, moartea, păcatul, pământul, apa, focul, aerul, eterul. Gândul este cel care îl leagă pe om. De aceea, cel care îşi controlează gândurile devine un adevărat Zeu pe acest pământ.

Trăim într-o lume de gânduri. La început există gândul.

Apoi începe exprimarea acelui gând prin organul vorbirii.

Gândirea este intim legată de vorbire. Gândurile pline de răutate, mânie sau amărăciune, îi rănesc pe ceilalţi. Dacă mintea, care este cauza tuturor gândurilor – dispare, la fel vor dispărea şi obiectele lumii exterioare.

Sunetul, pipăitul, forma, vederea, gustul şi mirosul, cele cinci învelişuri, trezirea, visul şi somnul adânc – toate acestea nu sunt decât produsul minţii. SANKALPA, pasiunea, mânia, legaturile, timpul – toate sunt produse de minte. Mintea este regele INDRIYAS-urilor sau al simţurilor. Iar gândul este rădăcina tuturor proceselor mentale.

Gândurile pe care le percepem în jurul nostru (sub forma obiectelor exterioare) nu sunt decât minte exprimată în forme sau substanţă. Gândul creează, gândul distruge. Dulceaţa şi amăreala nu sunt proprietăţi ale obiectelor, ci ale minţi şi ele îşi au sediul în subiect, în gândirea sa. Toate obiectele acestei lumi sunt puse în legătură şi asociate numai prin jocul minţii, care le dă culoare, formă şi toate celelalte calităţi cu care suntem obişnuiţi. Mintea îşi poate asuma forma oricărui obiect la care se gândeşte intens.

Prietenia şi duşmănia, virtutea şi viciul există doar în minte. Fiecare minte creează o lume a binelui şi a răului, a plăcerii şi mâniei, doar prin propria sa imaginaţie. Binele şi răul, plăcerea şi durerea nu izvorăsc din obiecte; ele aparţin doar propriei voastre atitudini lăuntrice. Nu există numic bun ori plăcut în această lume; ele există însă în mintea voastră.

Gândurile vă cizelează întăţişarea

 

Faţa omului este ca o placă de gramofon. Tot ceea ce el gândeşte, se înregistrează imediat pe figura sa. Gândurile vicioase ale mâniei, geloziei, urii, desfrâului, răzbunării, etc., lasă adevărate răni şi cicatrice pe feţele celor care le emit.

Din natura acestor semne, cei care ştiu să le citească pot cunoaşte stările de spirit ale celorlalţi. Ei pot diagnostica uşor boala din minţile oamenilor. Cel care crede că îşi poate ascunde gândurile este doar un sărman naiv. El seamănă cu struţul care, atunci când este vânat, îşi ascunde capul în nisip, imaginându-şi că nimeni nu îl mai poate vedea.

Faţa este arătătorul şi tiparul minţii. Fiecare gând taie o brazdă pe faţă; gândurile divine o luminează, în timp ce cele malefice o întunecă. Gândurile divine emise constant conduc la mărirea aurei sau a haloului. Gândurile rele emise constant adâncesc impresiile negative, la fel cum o piatră ce izbeşte în zid va adânci mereu gaura din el. Expresia feţei trădează cu uşurinţă starea interioară a minţii, sau conţinutul acesteia.

Gânduri, sentimente, stări şi emoţii, toate produc impresii puternice asupra feţei, reflectându-se pe ea la fel ca reclamele afişate pe ziduri.

Gândurile modelează expresia fizică

 

Mintea este expresia subtilă a corpului fizic. Corpul fizic este manifestarea exterioară a gândurilor. Astfel, cel care îşi modelează mintea, îşi modelează implicit şi corpul.

Aşa cum un om cu o înfăţişare grosolană nu se bucură îndeobşte de prea multă simpatie şi milă din partea celor din jur, nici cel cu o minte grosolană nu poate inspira mai multă simpatie. Mintea îşi reflectă cu atâta fidelitate stările lăuntrice pe faţă, încât un om inteligent o poate citi cu multă uşurinţă. Iar corpul, la rândul său, răspunde acestor stări: teama creează instantaneu o reacţie fiziologică de apărare; anxietatea, mânia, durerea, veselia, etc., toate creează reacţii interne ale organismului.

Ochii vă trădează gândurile

 

Ochii reprezintă ferestrele sufletului; de aceea, în ei se poate citi cel mai uşor starea lăuntrică a minţii. Ochii sunt ca un instrument telegrafic ce transmite mesaje. În ei poţi citi gândurile de trădare, depresiune, tristeţe, ură, voioşie, pace, armonie, sănătate, putere, vigoare şi frumuseţe.

Dacă aveţi facultatea de a citi în ochii altora, le puteţi citi deopotrivă şi gândurile. Cu puţină hotărâre, perspicacitate, antrenament, inteligenţă şi experienţă, veţi ajunge să citiţi dominanta unui om (caracterul său) din semnele feţei sale, precum şi urmarindu-i conversaţia şi comportamentul.

Gândurile negative otrăvesc viaţa

 

Gândurile de îngijorare sau de frică sunt forţe de temut care există în lăuntrul fiinţei noastre. Ele otrăvesc înseşi sursele vieţii şi distrug armonia, eficienţa pe termen lung, vitalitatea şi vigoarea. În timp ce gândurile opuse de bucurie, bună dispoziţie şi curaj – vindecă, mângâie, alină iritarea şi sporesc enorm eficienţa fiinţei prin multiplicarea puterilor mentale. De aceea, nu vă pierdeţi niciodată buna dispoziţie. Zâmbiţi şi râdeţi tot timpul.

Gândul – un bumerang

 

Fiţi întotdeauna atenţi la ceea ce gândiţi, căci tot ceea ce iese din mintea voastră se întoarce înapoi. Orice gând pe care îl emiteţi este un bumerang.

Dacă urâţi pe cineva, ura se va întoarce împotriva voastră.

Dacă iubiţi, veţi primi înapoi iubire. Un gând rău este de trei ori blestemat. În primul rând, el îl răneşte pe emitent, afectându-I corpul mental. În al doilea rând, el îl răneşte pe cel căruia îi este adresat. În sfârşit, el face rău întregii umanităţi prin vicierea atmosferei sale mentale. Dacă întreţineţi gânduri de ură, sunteţi deopotrivă un criminal, căci gândurile voastre ucid în lumea lor, dar şi un sinucigaş, căci ele se întorc împotriva voastră. În plus, o minte angrenată în gânduri malefice acţionează ca un magnet, atrăgând gânduri similare şi amplificând astfel răul iniţial. Gândurile rele aruncate în atmosfera mentală otrăvesc minţile receptive. Iar cum gândul este rădăcina acţiunii, menţinerea persistentă a unui gând rău va conduce în timp la comiterea unor acţiuni criminale.

Puterea gândurilor divine

 

Gândul înseamnă viaţă. Sunteţi ceea ce gândiţi. Gândurile vă crează mediul înconjurător. Gândurile voastre constituie lumea voastră.

Dacă menţineţi gânduri sănătoase, veţi avea o sănătate bună. Dacă vă gândiţi la boală, cu greu vă puteţi aştepta la sănătate, frumuseţe şi armonie. Amintiţi-vă mereu că trupul este produsul minţii şi se află sub controlul ei.

Dacă gândurile voastre vor fi puternice, şi corpul vostru va fi puternic. Gândurile de iubire, pace, mulţumire, puritate, perfecţiune sau Divinitate vă vor face, pe voi şi pe cei din apropierea voastră, perfecţi şi divini. De aceea, cultivaţi gândurile divine!

Dezvoltaţi-vă individualitatea şi rezistaţi sugestiilor altora

 

Nu vă lăsaţi cu uşurinţă influenţaţi de sugestiile altora.

Dezvoltaţi-vă o individualitate proprie. O sugestie puternică, deşi poate să nu vă influenţeze imediat, îşi va manifesta puterea gradat.

Cu toţii trăim într-o lume a sugestiilor. Caracterul nostru este modificat zilnic, în mod inconştient, prin asocierea cu alţii.

Astfel, obişnuim să imităm acţiunile celor pe care îi admirăm.

Asorbim zilnic sugestiile celor cu care intrăm în contact. Apoi ne lăsăm acţionaţi de ele. Cei cu voinţa mai slabă se supun de regulă celor cu voinţa mai puternică. Similar, servitorul este întotdeauna sub influenţa sugestiilor stăpânului său; pacientul, sub cea a doctorului; studentul, sub cea a profesorului.

Obiceiul (obişnuinţa) nu este altceva decât produsul sugestiei. Hainele pe care le purtaţi, manierele, comportamentul şi chiar mâncarea pe care o preferaţi – toate sunt rezultatul sugestiilor.

Natura îşi are şi ea propriile sugestii. Curgerea râurilor, strălucirea soarelui, parfumul florilor, măreţia copacilor – toate nu fac altceva decât să vă trimită fără încetare sugestii.

Aplicarea unei legi psihologice

 

Păstraţi-vă inima tânără. Nu gândiţi niciodată: „Am îmbătrânit”, căci acest gând vă va copleşi. La vârsta de 60 de ani, gândiţi: „Mă simt ca la 16 ani”, căci întotdeauna omul devine ceea ce el gândeşte. Aceasta este o mare lege psihologică.

Gândiţi: „Sunt puternic”, şi veţi deveni puternic; dacă gândiţi: „Vai, ce slab sunt”, veţi deveni şi mai slab. Dacă gândiţi: „Sunt un prost”, cu siguranţă că veţi deveni unul. Dar dacă gândiţi: „Sunt un înţelept sau un Zeu”, veţi deveni un înţelept ori un Zeu.

Gândul este cel care modelează omul. Imaginaţia poate face adevărate minuni. Prezentul vostru este rezultatul gândurilor voastre anterioare, iar viitorul îşi are sămânţa în gândurile voastre actuale. Dacă gândiţi corect, veţi gândi şi acţiona corect. Vorbirea şi acţiunea întotdeauna urmează gândirii.

Înţelegeţi legile gândirii

 

Fiecare om ar trebui să aibă o înţelegere atotcuprinzătoare asupra legilor gândirii şi a utilizării lor. Doar astfel va putea el să trăiască în această lume fericit şi senin. El poate folosi aceste forţe ca pe un sprijin care să servească scopurilor sale într-o manieră optimă.

Pe de altă parte, el poate neutraliza forţele ostile sau curentele antagoniste. La fel cum peştele ştie să înainteze împotriva curentului, va putea şi el să învingă curenţii ostili, adaptându-se acolo unde este cazul şi protejându-se prin folosirea unor metode şi precauţii speciale. Altfel el va deveni un sclav, care va fi măturat de colo-colo de către diferiţii curenţi cu care se intersectează; asemenea oameni, chiar când sunt bogaţi şi posedă totul, se simt nefericiţi şi trişti.

Căpitanul unui vas îşi poate conduce lin corabia numai dacă cunoaşte legile navigaţiei, capcanele mării, căile şi curenţii oceanici. Altfel vasul său îşi va pierde busola, navigând în derivă, până când se va izbi de vreun iceberg sau de vreo stâncă, eşuând. În mod asemănător, navigatorul înţelept ce pluteşte prin oceanul vieţii, trăieşte în calm şi linişte, şi îşi atinge întotdeauna scopurile vieţii – atunci când are o cunoaştere detaliată asupra Legilor Naturii şi ale Gândirii.

Cel care cunoaşte Legile Gândirii îşi poate modela caracterul exact aşa cum doreşte. De aceea, deveniţi o încarnare a binelui; gândiţi numai bine, faceţi numai bine.

Serviţi, iubiţi, dăruiţi. Căutaţi fericirea altora, căci ceea ce veţi culege va fi propria voastră fericire. Circumstanţele vieţii, oportunităţile şi mediul vă vor deveni atunci favorabile.

Dacă preferaţi să îi răniţi pe cei din jur, provocând scandal, confuzie, răspândind zvonuri, lovind pe la spate, dacă îi exploataţi pe ceilalţi, dacă le luaţi proprietatea prin mijloace nepermise, dacă tot ceea ce faceţi cauzează doar durere, durere veţi culege. Cu timpul, circumstanţele vă vor deveni nefavorabile, iar mediul ostil.

Aceasta este legea naturii şi a gândirii. Aşa cum vă puteţi clădi un caracter bun sau rău printr-o gândire sublimă sau abjectă, la fel, vă puteţi modela circumstanţele favorabile ori nefavorabile prin acţiunile voastre bune sau rele. Un om ce posedă un mental discriminativ este întotdeauna atent, vigilent şi circumspect. El îşi struneşte cu grijă gândurile, adâncindu-se în introspecţie ca să înţeleagă mai bine. El ştie ce procese au loc în uzina sa mentală, ce VRITTI sau GUNA îl domină la un anumit moment. El nu permite nici măcar unui singur gând malefic să pătrundă prin porţile uzinei sale mentale, ci le striveşte încă de la rădăcină.

Gândind întotdeauna numai binele, supraveghindu-şi natura gândurilor prin introspecţie, omul discriminativ îşi clădeşte un caracter nobil, croindu-şi astfel un destin înalt. El nu vorbeşte mult, şi este întotdeauna foarte atent cu cuvintele care îi ies pe gură. Vorbirea sa e dulce şi plină de iubire. El nu rosteşte niciodată cuvinte dure, care ar putea răni pe alţii.

Răbdarea, compasiunea, iubirea şi adevărul răzbat întotdeauna din spusele lui; de aceea, el produce o impresie profundă şi favorabilă în minţile celorlalţi.

El practică AHIMSA (respectarea adevărului) şi BRAHMACHARYA (controlul perfect al potenţialului sexual) în gând, cuvânt şi faptă; urmăreşte să îşi păstreze echilibrul mental şi să fie întotdeauna optimist. Practicând toate aceste TAPAS-uri (austerităţi) deopotrivă fizic, verbal şi mental, el reuşeşte să îşi controleze acţiunile. El nu mai poate gândi răul; de aceea, el nu mai poate face rău.

Acţionând astfel, un asemenea om reuşeşte să îşi atragă toate circumstanţele favorabile, căci cel care răspândeşte fericire, o va atrage la rândul lui. Acesta este caracterul prin care omul îşi făureşte caracterul şi destinul, prin puterea gândului său. Un caracter urât poate fi transmutat într-unul bun prin emiterea unor gânduri frumoase, iar circumstanţele defavorabile pot fi schimbate în circumstanţe favorabile prin înfăptuirea binelui.

Gândurile şi caracterul

 

Omul nu este creatura circumstanţelor, ci gândurile sale sunt arhitectul acestora. Un om de caracter ştie să clădească o viaţă armonioasă din circumstanţele date. El trudeşte din greu şi perseverează continuu, şi nu priveşte niciodată înapoi, ci îşi orientează privirea cu curaj, întotdeauna înainte. El nu se teme de obstacole; nu îşi face niciodată sânge rău şi nu se înfurie; nu se lasă dezamăgit sau descurajat şi este întotdeauna plin de vigoare, energie, putere şi vitalitate. Este mereu entuziast şi zelos.

Cărămizile din care este clădit caracterul sunt gândurile.

Caracterul nu este înnăscut, ci format. Dar, pentru a-ţi putea clădi un anumit caracter este nevoie de voinţă şi hotărâre, susţinute de perseverenţa în acţiune.

Clădiţi-vă singuri caracterul şi modelaţi-vă astfel viaţa.

Caracterul înseamnă putere şi influenţă; el ne aduce prieteni şi sprijin. Este cea mai sigură şi mai uşoară cale spre bogăţie, onoare, succes şi fericire.

Micile amabilităţi, micile acte binevoitoare, un zâmbet la momentul oportun, un pic de consideraţie şi de bunăvoinţă – toate acestea, practicate în mod obişnuit în relaţiile voastre curente, dau personalităţii voastre un farmec mai mare decât v-ar putea aduce vreodată marile discursuri de la înalte tribune şi conferinţe, oratorii, sau orice alt gen de exhibare a talentelor personale.

Caracterul puternic este format de o gândire fermă şi nobilă.

El este fructul unui anumit efort personal. Oamenii s-au îndepărtat de la legea divină, considerând că bogăţia şi puterea (uneori asociate cu intelectul) guvernează această lume.

Rezultatele se văd. Adevărata armonie nu poate fi atinsă decât atunci când caracterul moral dus până la perfecţiune ajunge să guverneze, aşa cum se întâmplă de altfel în Universul mare.

Nimic din această lume – nici averea, nici numele, faima sau victoria – nu valorează nimic dacă ele nu sunt susţinute şi de caracter. În el rezidă adevărata valoare, iar el se construieşte prin gândire, cu ajutorul voinţei şi a efortului personal.

Ultimul gând determină următoarea reîncarnare

 

Ultimul gând al omului îi guvernează destinul viitor, determinându-i următoarea încarnare. Iată ce spune în acest sens KRISHNA în BHAGAVAD GITA: „Cel care la sfârşitul vieţii îşi abandonează corpul fizic gândindu-se la o anumită fiinţă, se va reîncarna, o Kaunteya, exact în acea fiinţă, datorită gândului constant asupra ei.” (Cap. VIII – 6).

Practica constantă a fixării minţii asupra lui Dumnezeu, chiar şi în timpul activităţilor lumeşti, permite aspirantului ca ultimul său gând să se îndrepte intuitiv şi automat tot asupra Tatălui Ceresc. El îl va realiza astfel pe supremul PURUSHA şi va atinge starea de Eternă Glorie.

Ultimul gând al unui desfrânat va fi adresat amantei lui; beţivul se va gândi şi în ultima clipă la sticla lui de alcool; omul de afaceri se va gândi la bani, soldatul la împuşcarea duşmanului, iar o mamă ataşată, la fiul său.

RAJA BHARATA s-a ataşat atât de mult de o căprioară pe care obişnuia să o îngrijească, încât a fost nevoit să se reîncarneze în ea, căci ei îi adresase ultimul său gând înainte de moarte. Totuşi, el a continuat să-şi amintească ultima sa existenţă şi a rămas un suflet evoluat.

Cel care îşi disciplinează mintea de-a lungul întregii sale vieţi, fixând-o prin practică constantă numai asupra lui Dumnezeu, se va gândi şi în clipa morţii tot la Dumnezeu. Pentru aceasta nu este suficient o practică de o zi sau două, de o săptămână sau o lună, ci de un efort permanent şi o luptă care a durat întreaga viaţă. Gândul ce va preocupa mintea în clipa morţii este în mod firesc acela care l-a preocupat pe individ cel mai mult în timpul vieţii sale. Omul devine întotdeauna ceea ce gândeşte.


Anunțuri

14 răspunsuri

 1. Se pare că nici măcar un sfert din minţile noastre nu ne aparţin … și gândurile le culegem pur şi simplu din asa zisa atmosferă mentală … unde majoritatea sunt gânduri rele .. de aceea este indicat pentru protecția noastră .. să rostim mereu în gând numele lui Dumnezeu .. iar și noi la randul nostru … pentru a nu genera gânduri inspecial rele .. să încercăm sa ne disciplinăm mintea … și o primă masură ar trebui să fie reducerea dorinţelor.. căci ea va genera o scădere automată a gândurilor…care apoi gradat cu timpul vor dispărea.

  BUDDHA obişnuia să afirme: “Tot ceea ce suntem este format din gândurile noastre”. Acestea sunt adevărata cauză a ciclului renaşterilor. De aceea, noi trebuie să purificăm aceste gânduri.

  Deci .. pentru a face asta … trebuie sa ne disciplinăm mintea .. printr-o permanentă practică .. printr-o practica de o viață … și nu una superficială de o zi două .. deci supravegheați-vă mintea în permanență.

  Mai multe despre gânduri și puterea lor .. precum și exerciții de disciplinare zilnica a gândurilor .. în Puterea Gândului – Swami Sivananda.

  Multumesc Ramona pentru acest material

  1. Mintea, are mai multe frecvente. In functie de modul in care un om gandeste, vorbeste si actioneaza, se afla pe o frecventa sau alta a corpului mental. Degeaba oamenii vorbesc despre lucruri frumoase, sau citesc carti in care le este descrisa o cale plina de consideratie si iubire, daca actiunile pe care le savarsesc in viata de zi cu zi, contrazic cele stiute. A te indrepta spre dezvoltarea ta personala, inseamna a-ti permite sa fii suficient de plin de respect de sine si de iubire de sine, incat sa o poti darui si semenului tau prin cuvinte pline de consideratie, prin ajutor reciproc, prin recunostinta, schimb informational, munca facuta cu iubire, respect si multe altele. Daca omul incepe sa se miste intr-o directie corecta, vindecandu-si emotiile, renuntand la credintele limitative pline de frici si nemultumiri, alegand imensitatea posibilitatilor multiple fara a-si mai pune ziduri sau masti si fara a se mai razbuna pe altii pocninu-si, umilindu-si, tradandu-si sau manipulandu-si semenul, invatand ca in locul acestor proaste obiceiuri sa coopereze cu toti cu cei cu care se intersecteaza, legea daruirii-primirii corect facute fiind indeplinita in mod corect, frecventa vibrationala a corpului mental se va expanda atat de mult, incat nici un gand negativ, limitativ, toxic, tortionar nu il va mai putea atinge, trecand pur si simplu prin el fara a-l mai afecta, transformandu-se instantaneu in lumina. In acel moment, indiferent cine ce va gandi rau despre acea persoana, insasi lumina existenta in campul lui mental, va redirectiona gandul rau, instantaneu inapoi la emitator, care va fi astfel incarcat de lumina, cerandu-i in acest fel sa isi arda sau plateasca fapta si nu fiindca cineva ii doreste raul, ci fiindca universul asa ii va arata chiar atunci pe loc, ca e timpul sa se schimbe. Degeaba invatam sa ne facem diverse protectii cat timp inca gandim limitativ, si avem emotii nevindecate. Munca sustinuta cu noi insine si cu ceilalti ne ofera puterea care ne va scoate din aceste limitari, devenind neutri si armoniosi in fata oricarui atac. Aici rezida de fapt secretul care este ascuns in spatele cuvintelor ca de vrei sa ai parte de bine, fa tu binele in primul si primul rand. In concluzie, pe om il pot afecta doar acele ganduri toxice netransformate, aflate pe frecventa pe care si el vibreaza. In momentul in care acesta isi transforma vechile credinte, va capta din univers doar ganduri inaltatoare, fiind de data asta cu aceste ganduri in sinergie. Si precum ai zis, disciplinarea gandurilor, iar mai apoi a cuvintelor si redirectionarea faptelor spre altele mai inalte, mai pozitive, va face ca miracolul sa se intample. Si fiindca in actiune e nevoie si de tovarasi, e bine ca fiecare sa se intovaraseasca cu oameni pozitivi, persoane vizionare care actioneaza intr-un scop inalt. Cu cat omul va actiona mai mult in noua directie, cu atat mai repede isi va putea rescrie legenda personala, intrand intr-un alt program mai luminos. Si da, e bine ca omul sa treaca de la nivelul dorinta la nivelul sentiment, actionand nu fiindca isi doreste vazand golul, ci fiindca iubeste si ii pplace ceea ce face. Renuntand la dorinte, omul scapa intr-adevar de reincarnari. Chiar si ideea renuntarii la vechile programe are acelasi scop.

 2. foarte,foarte interesant,multumesc.

  1. Daca suflet inseamna in primul rand a simti prin traire, atunci ce rost mai are existenta noastra ca suflet daca n-a mai rams nimic de dorit, nimic de simtit si de trait inclusv la vibratii spirituale ?

   1. Gandeste-te la urmatorul lucru: tu iti doresti sa dobandesti ceva. Aceasta dorinta o indrepti undeva in viitor. Viitorul insa este inexistent. In univers, singura viziune care exista este cea emisa in timpul prezent. Iar mai apoi, gandeste-te ca ai o anume dorinta exprimata in timpul de acum, dar indreptata spre viitor. Ficare gand si cuvant, mai repede sau mai tarziu se implineste. Aceasta se poate intampla mai repede sau mai tarziu, potand sa fie peste o saptamana, o luna, un an, o viata sau o alta viata. Treaba e ca ce te faci daca ti-ai emis intr-o existenta trecuta dorinta de a detine sa zicem o caruta cu cai, sau niste vaci, si aceasta dorinta ti se implineste in aceasta viata. Tu poti sa te nasti la tara dar sa iti doresti sa stai la oras si in loc de caruta sa ai masina, si uite asa, dintr-o dorinta, sau facut mai multe dorinte. De aceea se spune ca nu e bine sa iti doresti. Daca vezi ceva si iti place, mergi si ti-o cumpara sau fa ceea ce iti place acum, fara a-ti arunca dorintele in viitor, fiindca daca vei face asa, s-ar putea ca nici macar tu sa nu iti mai recunosti dorinta atunci cand aceasta ti se implineste. Ce ai zice de o dorinta puternica exprimata sa zicem in tinerete, in care erai indragostit lulea de o anume fata, care si ea la randul ei era indragostita de tine. Destinul a facut insa ca voi sa va pierdeti unul de altul, sa uitati de dorinte si vise, sa va intemeiati familii cu acele suflete carora le-ati promis ca o sa le fiti alturi. Pana aici, toate bune si frumoase. Acea fata intre timp femeie matura cu copii, o anume varsta si trup, ramane insa vaduva, si tocmai buna sa iti implinesti dorinta exprimata. Universul face sa va intersectati, iar tu nu stii de ce acea femeie brusc incepe sa simta pasiune pentru tine, si sa insiste intr-un fel sau altul sa iti onorezi dorinta iar tu, dai inapoi, fiindca femeia din fata ta, nu mai e fata apetisanta care a fost in tinerete. Am incercat, intr-un mod mai comic, care ti se potriveste tie, sa te fac sa intelegi de ce e bine ca omul sa isi exprime prea multe dorinte, ca vorba ceea: ceri, ceri, da’ stii ce ceri?

 3. Magdalena Cherlea | Răspunde

  SUUUPERB E PREZENTAT ACEST MATERIAL. CONCEPUT SPECIAL PENTRU A INTELEGE MAI USOR CE ROL IMPORTANT ARE MINTEA IN VIATA NOASTRA !FELICITARI DRAGA RAMONA PENTRU MATERIAL! PREZENTINDU-NE HRANA PRINCIPALA PENTRU O PUTERE A GINDIRII SANATOASE CARE NE AJUTA SA NE INTELEGEM PE NOI MAI BINE SI PE ALTII ,CU AJUTORUL BUNULUI DUMNEZEU, CARE ARE LOCUL LUI PRINCIPAL IN MINTEA ,INIMA SI SUFLETUL NOSTRU IN VECII VECILOR AMIN! TE IUBESC MESAGER MINUNAT!

  1. Acum m-am prins de ce devine omul politician. Ca sa le aiba pe toate si sa-i dea un mare flit destinului.
   Important este sa nu-mi mai topaie \”caprioara\” asta prin cap inainte de a muri…

   PS
   Lasand gluma la o parte, este unul din blogurile cele mai reusite si coprehensive tot o data in privinta coordonatelor spirituale ce ne insotesc existenta.

   1. Multumesc Marius….caut sa fac o legatura cat mai clara intre invataturile marilor maestrii, psihologie si NLP, tocmai spre a vedea cei ce citesc blogul ca pot opta pentru oricare dintre aceste cai spre a se elibera de vechi patternuri si credinte limitative, si spre a s-si putea vindeca emotiile toxice. Incerc in acest sens sa pun tot ceea ce e mai bun din ceea ce stiu si am experimentat pana acum. Sigur ca mai este loc, si chiar m-as bucura daca ar complecta si cititorii articolele existente si cu alte informatii pretioase.
    In ceea ce priveste ” caprioara „, eu zic ca mai ai timp berechet sa te bucuri instant de tot ceea ce iti doresti, fara a-ti mai lasa dorinte neimplinite si pe alte existente. Cea mai buna alegere e sa faci o lista cu toate dorintele pe care le-ai avut si de care iti amintesti, vezi care dintre ele sunt expirate si renunta la ele. Faptul ca ai ajuns la concluzia ca sunt deja expirate si ca nu le mai doresti, atesta clar ca inchei programul respectiv. Iar daca ai dorinte inca valabile, iti recomand sa ti le implinesti din mers, si asta cat timp traiesti.

 4. Puterea gindului directioneaza ,,puterea vietii,,sau ,,puterea da a trai ,,dupa pricipiul ,,autoeducarii mentale,,.

  1. norocul nostru e ca intr-adevar putem sa ne autoeducam, renuntand in orice moment la orice gand care ne creeaza necazuri de orice fel, slefuindu-ne mintea pana cand va putea sa dea cele mai bune rezultate atat pentru noi cat si pentru ceilalti

 5. dumitru mititica | Răspunde

  bun comentariul dar vreau sa stiu si eu de unde potcumpara cartea ,,puterea gandului ..ocaut de foarte mult timp

  1. Din pacate, aceasta carte nu o mai gasesti in librarii. Dar, poti sa o cauti prin anticariate sau sa o citesti pe scribd: http://www.scribd.com/doc/9144719/Puterea-gandului#

 6. Seceleanu Sebastian Victor | Răspunde

  Gand,cuvant si fapta…Sfanta treime?

  1. da, Sebastian, e vorba de cele trei majore parti ale fiintei, subconstient, constient si supraconstiinta, alias gand, cuvant si fapta care cand se afla in unitate, gandul cuvantul cu fapta una fiind, activeaza Sfanta Treime in fiinta….

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: